'සදන මෙහෙය රටට... සුදන සුවඳ රටට...' අරීසෙන් අහුබුදුතුමන්ගේ ජන්ම දිනය අදයි.

'සදන මෙහෙය රටට... සුදන සුවඳ රටට...' අරීසෙන් අහුබුදුතුමන්ගේ ජන්ම දිනය අදයි.


කුමාරතුංග මුනිදාස, රැපියලේ තෙන්නකෝන්, වෙල්ලාල ජයමහ, අල්වු ඉසි සැබි හෙළ ආදී සිංහළ උගතුන් අතර ඉදිරියෙන්ම කියවෙන තවත් නමකි අරීසෙන් අහුබුදු. හෙළ හවුලේ නයුවාණන් ලෙස ද කටයුතු කළ එතුමා ලාභ ප‍්‍රයෝජන නොතකා හෙළ ජාතිය වෙනුවෙන් පෙනී සිටි වියතෙකි. ලේඛකයෙක්, කථිකයෙක්, ශාස්ත‍්‍රඥයෙක්, නාට්‍ය රචකයෙක්, ගුරුවරයෙක්, ගීත රචකයෙක්, කතුවරයෙක් හා කවියෙක් වු එතුමා "සදන මෙහෙය රටට... සුදන සුවඳ රටට..."තම ජීවිතයේ ආදර්ශ පාඨය කරගත් අතර නොමියන මහා පුරුෂයෙක් ද විය. එතුමන් අපට ශේෂ කළ ගිය ඉඟිය නම් ආනන්දයෙන් අහුබුදුන මඟ ගත්තන් බිහිකළ යුතු බව නොවේද?18 අරීසෙන් අහුබුදුතුමන්ගේ ජන්ම දිනය.

16 සියයන්ට හිත සුව පිණිස බුදුන්වහන්සේ කිඹුල්වතට වැඩි මැදින් පුන් පොහෝ දිනය.(මහා අස්වනු (මහ+අස්>මාස්)කන්නයට දින් (ධාන්‍ය) වපුරන මස. මහ+දින්>මදින්>මැදින්)No comments:

Post a Comment